Konferencje dotyczące mediacji

Wydrukuj stronę Pobierz jako plik .PDF

Konferencja “Mediacja sądowa na Podkarpaciu - szanse i bariery”

Sąd Okręgowy w Rzeszowie w dniu 19 października 2017r. organizuje konferencję „Mediacja sądowa na Podkarpaciu - szanse i bariery”, która odbędzie się w budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Plac Śreniawitów 3, sala 248, godz. 9.00.

Konferencja objęta została honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości oraz Prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie.

program konferencji

 

Sympozjum "Mediacje w międzynarodowych konfliktach dotyczących dzieci”

Ministerstwo Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości Republiki Federalnej  Niemiec oraz Międzynarodowym Centrum Mediacji w Sprawach Rodzinnych i Uprowadzeń Dzieci z siedzibą w Berlinie (MIKK) organizuje w dniach 26-27 października 2017 r. sympozjum „Mediacje w międzynarodowych konfliktach dotyczących dzieci”. (UKSW, Aula Schumana).

Przedmiotowe wydarzenie związane jest z obchodami 10. rocznicy podpisania Deklaracji Wrocławskiej dotyczącej dwunarodowościowych mediacji rodzinnych oraz jest urzeczywistnieniem polsko-niemieckiego porozumienia z 2011 r. o współpracy w tym zakresie. Przewidziana została część plenarna oraz warsztatowa.

 Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo poniżej.

ulotka

formularz zgłoszeniowy

program sympozjum

 

Konferencja poświęcona propagowaniu mediacji jako alternatywnego środka rozwiązywania sporów

W dniu 13 czerwca 2017 roku godz. 09.00 w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ulicy Karola Szymanowskiego 3 w Bydgoszczy odbędzie się konferencja organizowana przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy poświęcona propagowaniu mediacji jako alternatywnego środka rozwiązywania sporów.

program konferencji 13.06.2017r.

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

I Łódzkie Forum Mediacji w Administracji

W dniu 27 czerwca 2017 roku godz. 10.30 w Sali Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa I Łódzkie Forum Mediacji w Administracji  organizowana przez Katedrę Postępowania Administracyjnego WPIA UŁ oraz Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi której celem jest zainicjowanie dyskusji na temat mediacji i możliwości wykorzystania jej potencjału w sprawach administracyjnych.

program konferencji 27.06.2017r.

 

Konferencja "Kształtowanie dojrzałości społecznej poprzez promowanie mediacji rówieśniczych w szkołach"

W dniu 8 czerwca 2017 roku godz. 10.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Ziębicach ul. Wojska Polskiego 10, 57-220 Ziębice odbędzie się konferencja naukowa „Kształtowanie dojrzałości społecznej poprzez promowanie mediacji rówieśniczych w szkołach”.

program konferencji 08.06.2017r.

 

Konferencja naukowa „Mediacja w polskim porządku prawnym: doktryna – regulacje prawne – praktyka”

W dniu 22 maja 2017 roku godz. 9.00 w na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie (sala Rady Wydziału Prawa i Administracji, II piętro budynku WPiA UMCS) odbędzie się konferencja naukowa „Mediacja w polskim porządku prawnym: doktryna – regulacje prawne – praktyka”.

Program konferencji 22.05.2017r.

 

Konferencja „Czy potrzebne są zmiany w polskim prawie mediacyjnym”.

W dniu 10 maja 2017 roku godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Sądu Okręgowego w Lublinie odbyła się Konferencja naukowo-szkoleniowa pod hasłem „Czy potrzebne są zmiany w polskim prawie mediacyjnym”.

Program Konferencji SO Lublin 10.05.2017r.

Strona internetowa została utworzona w ramach projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych