The speed of the proceedings

Wydrukuj stronę Pobierz jako plik .PDF

According to statistics of the Ministry of Justice for 2014, the average time of court proceedings in a court of first instance was almost 10 months in a civil case and about 13 months in a commercial case. Average time of mediation is about 40 days.

Strona internetowa została utworzona w ramach projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych