Contact

Wydrukuj stronę Pobierz jako plik .PDF

Programme Operator

Ministry of Justice

Department of Strategy and Deregulation

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warsaw

phone (022) 23 90 879

fax (022) 23 90 592

e-mail: nmf@ms.gov.pl

Strona internetowa została utworzona w ramach projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych