Obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji-Tygodnia Mediacji 2017 (16-20 października 2017 r.)

Wydrukuj stronę Pobierz jako plik .PDF

Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Mediacji obchodzony będzie w dniu 19 października 2017 r.

Przykładem lat ubiegłych w tygodniu od 16 do 20 października 2017 r. obchodzony będzie tzw. Tydzień Mediacji.

Koordynacją działań o charakterze lokalnym zajmują się właściwi koordynatorzy ds. mediacji w sądach okręgowych.

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości zostaną opublikowane odnośniki do informacji o wydarzeniach lokalnych opublikowanych na stronach sądów okręgowych i przekazanych przez sądy do Ministerstwa Sprawiedliwości.

W dniach 18-19 października 2017 r. planowana jest konferencja „Edukacja prawna młodzieży oraz mediacja w szkole – w świetle teorii i praktyki”, która odbędzie się w Warszawie lub okolicach. Konferencja będzie organizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z partnerem z Królestwa Norwegii.

W Konferencji wezmą udział przedstawiciele m.in. Ambasady Królestwa Norwegii, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, osoby reprezentujące sądy, w których realizowane są działania z zakresu edukacji prawnej, przedstawiciele kuratoriów oświaty, przedstawiciele Ośrodku Rozwoju Edukacji, przedstawiciele korporacji prawniczych, mediatorzy, koordynatorzy ds. mediacji w sądach okręgowych, nauczyciele i uczniowie oraz goście zagraniczni.

Konferencja będzie stanowiła doskonałą okazję do zaprezentowania działań realizowanych w ramach edukacji prawnej oraz mediacji w szczególności poprzez:

1.               Rozwijanie wspólnego zainteresowania środowisk prawniczych oraz edukacyjnych w zakresie budowania instytucjonalnego oraz komplementarnego systemu edukacji prawnej obejmującego także mediację wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz w otoczeniu szkolnym;

2.               Zapoznanie uczestników z modelem edukacji prawnej oraz mediacji w szkole w Królestwie Norwegii, Szwecji, Gruzji oraz w innych wybranych państwach zrzeszonych w  Radzie Europy;

3.               Ugruntowanie współpracy międzynarodowej w zakresie edukacji prawnej oraz mediacji w szkole;

4.               Zapoznanie uczestników z wybranymi programami edukacji prawnej prowadzonymi w sądach okręgowych;

5.               Promocja dobrych praktyk edukacyjnych oraz mediacyjnych;

6.               Zainicjowanie płaszczyzny współpracy oraz wymiany doświadczeń w zakresie edukacji prawnej oraz mediacji w szkołach.

Szczegóły konferencji zostaną podane w późniejszym terminie.

Strona internetowa została utworzona w ramach projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych